Skupina

Stratégia pôsobnosti Skupiny Thermaleo predpokladá aktívnu účasť členov Skupiny na revitalizácií pieninských kúpeľov prostredníctvom uskutočňovania mnohých projektov a investícií v Szczawnicy a v okolí. Ciele, ktoré chce Skupina Thermaleo uskutočňovať, tak krátkodobé, ako aj dlhodobé, sú v súladu s celkovou rozvojovou stratégiou mesta a obce Szczawnica.

V areáli Kúpeľov sú v súčasnosti pramene dvanástich kyseliek, o prednostiach ktorých sa písalo už v prvých zmienkach v 15. stor. Do dnešného dňa ich liečive vlastnosti využívajú kúpeľní hostia zo skoro celého sveta.

© 2014 Thermaleo Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone

We use cookies

We use cookies and similar technologies on this website for the purposes of providing services, analyses, statistics and advertising. The standard settings of your web browser allow to store them on your terminal device. Continuing browsing the website without changing your settings is treated as consent to the use of cookies and similar technologies. More information can be found in the "Cookies Information" section of the Privacy Policy. Remember that you can always change these settings. Learn more

I understand
Atrakcje w sercu Uzdrowiska

Amadeus: CH QAZMOD
Sabre: IH 236374
Galileo: CH C7307
Worldspan: IH QAZMO
Dhisco: IH 47446